loader
Maszyny rolnicze

Maszyny służące do nawożenia

Nawożenie jest bardzo istotnym procesem, który jest niezwykle istotny dla każdej osoby, która zajmuje się własnym gospodarstwem. Istnieje wiele rodzajów maszyn, które służą do nawożenia, dlatego warto jest poznać je wszystkie, wraz z ich wadami i zaletami.

Rozsiewacze nawozów mineralnych

Ten rodzaj maszyn służy głównie do wysiewania nawozów granulowanych, krystalicznych oraz pylistych. Nawozy można podzielić ze względu na ich skład chemiczny na potasowe, azotowe, wapniowe i fosforowe, a także wieloskładnikowe. Ze względu na ich pochodzenie możemy wyróżnić nawozy organiczne i mineralne.

Rozsiewacze dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich stanowią rozsiewacze odśrodkowe, które charakteryzuje wmontowany zespół roboczy w formie tarcz z łopatami, które poruszają się w poziomie i w wyniku działania siły odśrodkowej rozrzucają nawóz. W ten sposób można uzyskać szerokość roboczą znacznie przekraczającą szerokość konstrukcyjną, co zwiększa wydajność pracy.

Rozsiewacze pneumatyczne działają zupełnie inaczej. Ich głównym celem jest utrzymanie równomierności wysiewania nawozu. Różnią się również istotnie w swojej budowie. Na rozsiewacze pneumatyczne składają się więc: podwójny zbiornik nawozu, wentylator, przewody pneumatyczne, wałek rozdrabniająco-przesuwający, przekładnia ślimakowa, podpory, przekładania pasowa, dźwignia regulacyjna, układ dźwigniowy napędu dysz wahliwych oraz dysze wahliwe. 

Wysiewanie nawozów

Roztrząsacze obornika

Ten rodzaj maszyn jedynie rozrzuca nawóz na powierzchni pola, co wiąże się z koniecznością jego przyorania. Bardzo istotny jest czas wykonania, ponieważ w ten sposób można uniknąć strat składników, które znajdują się w oborniku. Roztrząsacze wyposażone są w zespół walców roboczych, a także przenośnik łańcuchowo-listwowy. Stanowią one przyczepę jedno bądź dwuosiową. Do budowy napędu zastosowany jest mechanizm zapadkowy, który można podzielić na jedno oraz dwukierunkowy.

Ładowacze do nawozów

Ten rodzaj maszyn wiąże się z możliwością ładowania materiałów w produkcji rolniczej. Najważniejszą cechą charakteryzującą ładowacze jest ich uniwersalność. Można podzielić je na czołowe oraz chwytakowe, które różnią się między sobą głównie budową.

W jaki sposób przygotować maszynę do pracy?

Aby maszyna była gotowa do pracy, należy nastawić wymaganą dawkę wysiewu używając urządzeń regulacyjnych. Należy wziąć pod uwagę również przewidywaną prędkość jazdy danego agregatu. Rozsiewacze oraz roztrząsacze muszą mieć sprawdzane i napinane przenośniki (za pomocą śrub regulacyjnych). Odpowiednia konwersacja oraz przechowywanie maszyn polega głównie na oczyszczaniu ich z resztek nawozu, ponieważ nieodpowiednie oczyszczenie może powodować powstawanie korozji.