loader
Agregaty uprawowe

Agregaty uprawowe

Jednym z czynników podczas wyboru agregatu jest oczywiście cena. Trafny wybór wymaga tego, aby wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, a agregat spełniał wszystkie warunki stosowania. 

Agregat agregatowi nierówny?

Proste agregaty służą najczęściej do uprawy roli. Mogą one składać się z wielu części oraz narzędzi uprawowych. Agregaty złożone wykonują prace, które się uzupełniają. Do jednych z najpopularniejszych agregatów należą agregaty uprawowo-siewne, uprawowo-siewno-nawozowe oraz uprawowo-nawozowe. Każdy rolnik może więc znaleźć coś dla siebie. Większość agregatów powstała na bazie maszyn uprawowych. Często są to wały strunowe oraz włóki. Agregaty czynne charakteryzują się małą prędkością roboczą (3,5-5 km/h) i niezwykle intensywnym działaniem na glebę. Zastosowanie agregatów takich to uprawa bezpłużna oraz doprawianie gleb ciężkich. Agregaty bierne budowane są oczywiście na bazie narzędzi uprawowych, a ich prędkość robocza jest niezwykle duża (8-12 km/h). Dają dużo większe możliwości oraz szansę uprawy większych ziemi. Agregaty zestawiane powstają na bazie pojedynczych narzędzi. Mogą być łączone lub mogą pracować samodzielnie. 

Maszyna rolnicza

Jaki agregat wybrać?

Obecnie wyróżnić można zasadniczo 3 główne systemy uprawy. Wśród nich wyróżnić można system zredukowany, tradycyjny oraz bezorkowy. W przypadku uprawy tradycyjnej agregaty są zazwyczaj stosowane do podorywki ściernisk oraz do przedsiewnego uprawiania roli. W uprawie pół żniwnej dominują grubery. Dostępne są kultywatory wielu firm. Badania krajowe dowodzą, że praca kultywatora ścierniskowego w porównaniu z pługiem podorywkowym ma wiele zalet, a wśród nich:

  • Minimalizacja erozji, która przyspiesza rozkład przyoranej słomy,
  • lepsze wymieszanie ścierniska,
  • dużo większa wydajność pracy,
  • mniejsze koszty narzędzia,
  • przygotowanie pola do wysiewu.

Duże znaczenie ogrywają agregaty czynne i bierne. W agregatach z biernymi elementami dużą pracę wykonują sprężyste talerze, natomiast w agregatach krajowych stosuje się zęby o małym kącie nachylenia. Agregaty można zakupić o szerokości 2,7; 3,0; 4,0 m w tak zwanej wersji zawieszanej, które umożliwiają wysiew nasion.

Agregat uprawowy

Niektóre firmy zachodnie, w tym firma Kongskilde stosuje w swoich maszynach zęby o szerokim nachyleniu względem ziemi. Agregaty talerzowe stosuje się do upraw ścierniskowych, zredukowanych oraz w przypadku różnych rodzajów gleb.

W wyposażeniu standardowym agregat posiada:

  • Wał tylny rurowy,
  • sprzęg do siewnika,
  • boczne ekrany skrajnych talerzy,
  • talerze robocze,
  • możliwość zmiany położenia belek narzędziowych.