loader
Bronowanie

Rodzaje bron

Bronowanie jest jednym z elementów uprawi roli. Ma tak naprawdę zadań. Absolutnie przynosi wiele korzyści. Rodzaje bron jest naprawdę sporo. Tak naprawdę ich wybór jest zależy od potrzeb indywidualnych w gospodarstwie konkretnym.

Po co wykonuje się bronowanie? Bronowanie wykonuje się po to, aby wyrównać glebę po orce. Dodatkowo po to, aby polepszyć strukturę gleby przed dokonaniem jakiś kolejnych zasiewów. Jednak w dalszym ciągu są to niejedyne korzyści. Brony stosowane są jako elementy do walki także chwastami. Niszą chwasty jak i także zadarnienia. Sprawdzają się naprawdę świetnie w ekologicznym rolnictwie. Rolnicy, którzy na plonach swoich nie stosują środków chemicznych chętnie sięgają właśnie po brony na przykład typu chwastownik. Nie polepszają one struktury gleby, ale dodatkowo także rozrywają korzenie oraz tak zwane rozłogi chwastów. Umożliwiają im w dalszym ciągu rozwój.

Brony także świetnie się sprawdzają podczas uprawy gleby bez orkowej. Poprawia się dzięki temu struktura. Także spulchniają ją. Także nie odwracają gleby. Nie zaburzają w ten sposób równowagi wodnej oraz powietrznej. Dodatkowo świetnie sprawdza się bronowanie jako przyspieszenie wymieszania wcześniej rozsianych nawozów z glebą. Maszyny zaś do bronowania wyjeżdżają w pola bezpośrednio po siewie. Przykrywają skutecznie nasiona. Są one dzięki temu chronione przed negatywnymi atmosferycznymi warunkami. Mają one szansę na bardzo szybkie wykiełkowanie.

Uprawa gleby

Zależnie od tego, w jaki sposób zbudowane są robocze zespoły, to talerzowe brony podzielić można na zębowe, talerzowe oraz na zębowo-obrotowe.

Talerzowe brony - wstępnie doprawiają rolę tuż po zaoraniu.

Zębowe brony - są to maszyny proste. Służą one po to, aby płytko spulchniać glebę w warstwie górnej. Dodatkowo także niszą chwasty, przykrywają nasiona po siewie oraz także wyrównują powierzchnię.

Zębowo-obrotowe brony - zadaniem ich jest spulchnianie bardzo ciężkich gleb. Są one wyposażone w noże lub też w zęby. Zarówno pierwsze jak i także drugie wykonują obrotowy ruch. Rozdrabniają bryły ciężkie gleby, zwiększają jej przepuszczalność oraz także ją spulchniają.

Od specyfiki prac zależny jest dobór bron. Musimy wiedzieć jakie planujemy wykonać prace z ich konkretnym zastosowaniem jak i także wszystko jest zależne od charakteru gleby. Sam proces bronowania przebiegać może w bardzo różny sposób. Na przykład przy lekkich glebach mamy zwykle do czynienia z bronowaniem jednorazowym. Brony są dobierane w sposób adekwatny do specyfiki uprawy.