loader
Bronowanie

Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

Bronowanie jest to zabieg uprawowy, który wykonywany jest po to, by spulchnić rolę. Przyczynia się ten zabieg do pokruszenia brył a także skorupy glebowej, dlatego będzie się zmniejszać straty wody w glebie wynikające z parowania. Niszczy ten zabieg wschodzące chwasty, przykrywa materiał siewny, nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin, a także będzie wyrównywać powierzchnię gleby. Dodatkowo będzie pobudzenie zboża do lepszego krzewienia

Bronowanie przed siewem

Zabieg bronowania będzie można wykonywać przed siewem, w terminie wiosennym, co przyczynia się do ograniczenia parowania wody z gleby i będzie przygotowywać do siewu. Jeśli będzie wykonywany pożniwnie to będzie miało za zadanie zniszczyć wschodzące chwasty. Po orce siewnej oraz podorywce ma to za zadanie kruszyć bryły a także zabezpieczać glebe przed parowaniem. Dodatkowo zasypuje brudki redliczne, miesza nawozy z glebą.

Bronowanie po siewie

Zboża jare będzie można bronować kilka razy od fazy 3-4 liści do krzewienia. Nie powinno się tego robić od wschodów do wykształcenia 3-4 liści, ponieważ można w ten sposób uszkodzić roślinę i zniszczyć plantację. Zboża ozime można dwukrotnie bronować w okresie wiosennym. Pierwszy raz po nawożeniu azotowym, drugi po 14 dniach od pierwszego zabiegu. Uprawę żyta wiosną bronuje się raz, gdy na plantacji pojawi się pleśń śniegowa. Bronowanie na obsianych polach wykonuje się ukośnie do rzędów.

Wykonywanie bronowania

Najczęściej w trakcie takiej pracy wykorzystuje się bronę. Elementami roboczymi sa tam zęby, które mogą mieć różne kształty, długość czy grubość. Brony uprawowe ramowe można dzielić na bierne i aktywne. Standardowa głębokość bronowania to od 2 do 18 cm. Brony lekkie pracują na głębokości 2-5 cm, średnie zagłębiają się na 4-6 cm, a ciężkie na 6-10 cm.

Brony specjalne

Niekiedy wykorzystuje się także brony specjalne, które mogą mieć elastyczną konstrukcję i dzięki temu dobrze sprawdzają się na nierównym terenie. Dzięki temu można zniszczyć wschodzące chwasty, płytko zakorzenione bez uszkodzenia roślin uprawnych.

Parametry bronowania

Aby efektywnie wykonać bronowanie będzie trzeba dopasować się do warunków pola i wybrać odpowiedni termin zabiegu. Do tego dopasować odpowiedni rodzaj bron i wybrać właściwą prędkość jazdy. Jeśli chodzi o pokruszenie brył to prędkość powinna być zwiększona. Bronowanie wolniejsze będzie wykonywane po to, by wyrównać pole przed siewem i przykrywać nasiona po siebie. Najlepsze efekty będzie można uzyskać przy bronowaniu skośnym pola do kierunku skib. Słabsze efekty będą przy równoległym kierunku działania.